GÓC ĐAM MỸ | Audio NHIỆT ĐỘ XÃ GIAO - Chương 1

 • Tiểu thuyết đam mỹ: NHIỆT ĐỘ XÃ GIAO
  Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
  Dịch: Mèo Béo
  Thể loại: hiện đại, vườn trường, một chút xíu ngược, HE
  Nhân vật chính: Tống Viễn Tuần (Andrew) x Phương Chiêu Mộ (Mu)
  Trích: [Tống Viễn Tuần] "Tình cảm của tôi không đáng giá, em cứ lấy ra chà đạp, tình cảm của em rất đáng giá, nên em đừng đòi lấy lại nữa." ... [Phương Chiêu Mộ] "Anh tha cho tôi đi."

  Category : Đam mỹ

  #g#oacute#c#Đam#mỸ#audio#nhiỆt#ĐỘ#x#atilde#giao#chương#1

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up