DC: REBIRTH LÀ GÌ? TẠI SAO VŨ TRỤ DC PHẢI THAY ĐỔI?

 • DC: REBIRTH LÀ GÌ? TẠI SAO VŨ TRỤ DC PHẢI THAY ĐỔI?
  DC Rebirth là một trong những sự kiện đặc biệt nhất trong lịch sử phát hành của DC Comics. Nó không chỉ đóng vai trò định hướng lại tương lai của DC Comics mà còn cho người đọc thấy được giá trị cốt lõi của các nhân vật cổ điển từ trước những năm 2000.
  Channel Phê Phim: www.youtube.com/c/PhêPhim
  Facebook của Phê Phim: facebook.com/phephim
  Instagram của Phê Phim: instagram.com/phe.phim
  Images from DC Comics are the property of their creators, used here under fair use.

  Category : Đánh giá

  #dc#rebirth#l#agrave#g#igrave#tẠi#sao##trỤ#phẢi#thay#ĐỔi

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up